• 021-88038104-6
  • 02188065957
  • tasvirgaranesafar@yahoo.com

شکایت

از این که شما را در صفحه انتقادات و شکایات مشتری می بینیم بسیار خرسندیم.مدیریت شرکت بر این باور است که انتقادات و شکایت  مشتری می تواند به توسعه وپیشرفت شرکت کمک کند .از شما خواهشمندیم بسیار صریح و راحت انتقادات و شکایات خود را برای ما ارسال نمایید.

خواهشمنداست جهت ثبت شکایت خود از اینجا اقدام نمایید و واحد شکایت را انتخاب نمایید.